Retshjælpen

For kontaktinformationer og træffetider – Klik her

Studenterrådets Retshjælp har fået ny hjemmeside! Fremadrettet vil du kunne finde os på www.srretshjaelp.dk

Studenterrådets Retshjælp – en selvstændig forening, der drives af jurastuderende ved Aarhus Universitet

Studenterrådets Retshjælp yder gratis, personlig og uforpligtende rådgivning inden for juridiske sagsområder til alle – uanset om man er studerende eller ej.

Det hverken en forudsætning for at få rådgivning ved retshjælpen, at man er studerende eller bosat i Aarhus hvor vores kontor er beliggende.

Retshjælpen yder juridisk rådgivning til både private og erhvervsdrivende i omkring forhold i Danmark.

Retshjælpens frivillige juridiske rådgivere er ikke advokater og er derfor naturligt begrænsede i, hvor langt de kan føre sagerne. Til gengæld er ingen sager for små, og alle sager behandles på lige fod – uden skelen til størrelsen. Hvis en sag bliver for stor henviser retshjælpen til advokathjælp eller anden konkret mulighed for rådgivning, medmindre der ikke er et forsvarligt grundlag for at søge advokathjælp på baggrund af sagen.

Retshjælpen har tavshedspligt, og du skal derfor som rådsøgende ikke være bekymret for, at din identitet eller personlige oplysninger kommer fra retshjælpen.

 

For kontaktinformationer og træffetider – Klik her

 

Som kvalitetssikring i vores rådgivning har Retshjælpen tilknyttet seniorrådgivere, der er færdiguddannede jurister og advokatfuldmægtige, som kan være behjælpelige i visse sager. Dog har retshjælpen ingen direkte kontakt til advokater eller advokatfirma, hvilket sikrer at Retshjælpen behandler sagerne uafhængigt af andre virksomheder og kontorer.

Retshjælpen har også mulighed for, i visse tilfælde, at få rådgivningsbistand hos undervisere og professorer fra Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

Retshjælpen arbejder på baggrund af bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater.

Derudover er flere af retshjælperne ansat ved diverse advokatkontorer, private virksomheder, universitetet, kommunen eller anden offentlig forvaltning og nogen har andet frivilligt arbejde. På den måde den rådgivning vi yder ikke kun er teoretisk, men også praktisk anvendelig.

For at opnå den mest grundige og konkrete rådgivning, er du velkommen til at vedhæfte relevante bilag. Dette gælder både ved e-mails og breve, hvor du i sidstnævnte tilfælde dog bedes vedhæfte kopier (ikke originaler) af bilagene, da retshjælpen som udgangspunkt ikke sender post retur uden forudgående aftale om det.

Relevante bilag kunne f.eks. være lejekontrakter, andelsboligvedtægter, foreningsvedtægter, forvaltningsafgørelser, inkassoskrivelser, stævninger, forsikringsbetingelser, fakturaer, korrespondance med modparten osv.

Da mange skrivelser indeholder frister, bør du ikke tøve med at kontakte retshjælpen og vedhæfte de relevante bilag – så har retshjælperne mulighed for at tage disse frister i betragtning.

For at kunne finde og læse de lovbestemmelser vi henviser til i vores svar, kan Civilstyrelsens lovdatabase Retsinformation benyttes.

For kontaktinformationer og træffetider – Klik her

1 Comment

  1. […] alle er klar over, at der findes en retshjælp netop i de gule bygninger på Aarhus Universitet – Studenterrådets Retshjælp. Delfinen har været et smut forbi og har mødt den nye bestyrelse, der tiltrådte i marts […]