Studenterrådet ved Aarhus Universitet - En organisation, der varetager de studerendes interesser!

Studenterrådet er en organisation, der fungerer som de studerendes talerør. Både internt på Aarhus Universitet og i den offentlige debat. Det har vi gjort siden 1932. Vi varetager de studerendes faglige, sociale og økonomiske interesser ved at kæmpe for de bedste rammevilkår for os studerende.

Studenterrådet udgøres af råd fra de mange studier på Aarhus Universitet. Vi samler studerende på tværs af studier, så vi sammen kan kæmpe for undervisning af høj kvalitet, ejerskab over de lokale studiemiljøer samt sige nej tak til politiske reformer, der skader vores hverdag som studerende.

Find dit lokale fagråd her.