Aarhus Universitet får et Studiemiljøråd efter nytår!

Aarhus Universitet får et Studiemiljøråd efter nytår!

og vi kan slet ikke få armene ned!
Efter nytår bliver der oprettet et Studiemiljøråd, lige her på Aarhus Universitet. Vi i Studenterrådet har
opfordret til en bredere fælles indsats for vores studiemiljøer her på AU, og det har så mundet ud i et
Studiemiljøråd. Studiemiljørådet skal bidrage til et bredere samarbejde om et stærkere og bedre
studiemiljø, på tværs af hele universitet. Det er nemlig sådan, at det i dag er de enkelte studienævn, rundt
om på universitetet, som står for at arbejde med vedligeholdelse af deres respektive studiemiljøer.

Med et fælles Studiemiljøråd håber vi på, at vi kan lære noget af hinanden:
”Det er vigtigt med et tværgående råd, for at vi kan arbejde strategisk og
langsigtet med studiemiljø i bred forstand. For at kunne gøre dette skal vi
erfaringsudveksle på tværs og undersøge, hvad det er, der gør, at nogen
lykkedes, mens andre ikke gør. Vi skal lære af hinanden og med hinanden for at
kunne arbejde både i dybden og i bredden med vores studiemiljø her på AU”,
Jeanette Kusk, forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

Netop nu er en landsdækkende undersøgelse, Danmarks Studieundersøgelse, sendt ud til alle danske
studerende på en videregående uddannelse, og når besvarelserne tikker ind, bliver det blandt rådets første
opgaver at analysere dem.
Du kan nå at besvare Danmarks Studieundersøgelse frem til d. 28 november.

Studiemiljørådet vil bestå af 10 studerende og 10 medarbejdere fra AU, som henholdsvist udvælges af de
lokale uddannelsesfora og Uddannelsesudvalget. Medlemmerne af rådet udpeges for en periode á to år.