Akademisk opgaveskrivning

Grundlæggende om det at skrive akademsisk

På kurset gennemgås elementære aspekter af akademisk opgaveskrivning. Det vil sige opgavens problemformulering, struktur og opbygning, referencer og kildehenvisninger, samt format og layout. Der gives gode råd og vejledning til arbejdsproces og informationssøgning før, under og efter opgaveskrivning.
Der tages udgangspunkt “Vejledning i Akademisk Opgaveskrivning ved De Æstetiske Fag Kasernen” (3. udg., 2013), som forventes læst inden kursusstart. Derudover inddrages der eksempler fra andre opgavevejledninger samt uddrag fra forskellige udvalgte universitetsopgaver (evt. work-in-progress fra deltagerne).

Underviser:

Thomas Holme Hansen er lektor i Musikvidenskab, hvor han i mange år har varetaget forskellige undervisnings- og vejledningsforløb omkring akademisk opgaveskrivning. Han har desuden været tovholder for Specialekredsen på de Æstetiske Fag Kasernen og er medforfatter af “Vejledning i Akademisk Opgaveskrivning ved De Æstetiske Fag Kasernen”.

 Pris: 50 kroner 

 

 

Tidspunkt:

Ingen kurser på nuværende tidspunkt.

 

Tilmelding