29. oktober 2014

Andreas Birch Olsen

IMG_2496
Andreas Birch Olsen
er 26 år og læser Filosofi på 7. semester.

Mit navn er Andreas Birch Olsen, jeg er 26 år og læser Filosofi på 7. semester på Aarhus Universitet. Udover et bachelortilvalg i Erhvervsøkonomi og har tidligere taget fag på Matematik.
Siden jeg startede på universitetet, har jeg været engageret i det lokale fagråd på Filosofi. Her oplevede jeg, hvordan flere og flere beslutninger blev truffet, uden vi lokalt havde indflydelse. Derfor blev jeg en del af Artsrådet, hvor jeg sad som formand, inden jeg sidste år blev valgt ind i Aarhus Universitets bestyrelse, som jeg genopstiller til i år.

I min tid i studenterpolitik har jeg oplevet, hvordan overordnede beslutninger har overtrumfet lokale ønsker og behov. Det gælder ikke mindst de nationale beslutninger, der er truffet inden for de sidste få år. Både fremdriftsreformen og den nationale dimensionering er klare brud med universitetets autonomi. Begge begrænser de muligheden for, at vi som studerende kan forme vores eget uddannelsesforløb og fjerner fokus lokalt fra de løsninger, som skal forbedre både undervisning og studiemiljø.

Det er i de lokale fagmiljøer, at forskning og uddannelse bringes sammen. Det er her, at vi som studerende opnår den viden og de kompetencer, vi senere skal bruge. Det gøres forskelligt fra uddannelse til uddannelse, og netop den diversitet er et vigtigt element på et bredt universitet som Aarhus Universitet. Derfor er de lokale fagmiljøer centrale af udviklingen af bedre uddannelser og et stærkt studiemiljø.

Jeg går derfor til valg på;

at lokal viden skal respekteres i forbindelse centrale beslutninger

at samspillet mellem forskning og uddannelse skal styrkes

at forskernes undervisningskompetencer skal opkvalificeres.