Djøfs Trivselsalliance har publiceret deres inspirationskatalog – et katalog der skal agere
inspirationskilde når der kigges på trivsel på uddannelsesområdet.
I kataloget er vi, Studenterrådet ved Aarhus Universitet, nævnt for vores Buddyordning!
Buddyordningen var på prøve på udvalgte studier på AU fra 2020 til 2022.
Det var en succes, og en vi er meget stolte af.
Vi vil fortsat kæmpe for trivsel på Aarhus Universitet – intet universitet uden de studerende!