13. december

Læs om studenterrådets fagråd under ‘Om os -> Fagråd’.

Artsrådets fagudvalg kan læses om på https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/fagudvalg

HA(jur.) repræsenteres af både Jurarådet og Academic Business Council
Categories: