Jobsøgning der duer

Jobsøgning der duer

.. er, når vi er lykkedes med at opnå arbejdsgivers interesse og sympati.

Menneskers positive interesse og sympati opnår vi blandt andet ved, at vise dem vi kommunikerer med, at de er set, hørt og forstået.

Derfor starter god jobsøgning med research. Men hvordan?

Med udgangspunkt i deltagernes egne konkrete eksempler på stillingsopslag, ansøgninger og CV arbejder vi med:

• Analyse af stillingsopslag – Hvor meget viden kan allerede hentes der? Hvilke spørgsmål rejser det?

• Research og informationsindsamling – helt nede på jorden

• Den gode motiverede, personlige og konkrete ansøgning

• Det gode relevante og vinklede CV

Deltagerne opfordres til at sende egne eksempler på ansøgninger, CV og stillingsopslag. Oplægsholder kan således bruge disse til at illustrere metoder og pointer i løbet af kurset.

Underviser

Kirsten Holm Madsen, HA (1987), HD i Organisation og Ledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus (1995). Kirsten har taget en 2-årig efteruddannelse som voksenunderviser fra Silkeborg Seminarium (2003). Hun har stor undervisningserfaring og har arbejdet med jobvejledning af højtuddannede siden 2003, blandt andet hos konsulentfirmaet AS/3 og siden 2005 hos Magistrenes A-kasse.

Tidspunkt: 10. marts 2015 kl. 16 – 19.

Tilmelding