KAMPAGNE: Feedback er ikke blot en karakter

0

ti-au-manifestation-full-5Kampagne for højere uddannelseskvalitet på Aarhus Universitet

Studenterrådet ved Aarhus Universitet fører lige nu kampagne med fokus på uddannelseskvaliteten på Aarhus Universitet. Tæt kontakt mellem studerende og forskere er en forudsætning for høj uddannelseskvalitet. Det er det forskningsbaseret uddannelse handler om! Onsdag den 6. maj stiller vi os i kø for mere og bedre feedback.

Kvaliteten af en universitetsuddannelse er betinget af, at den studerendes individuelle faglige fordybelse er forankret i et stærkt forskningsmiljø. Derfor ønsker vi, at løbende feedback prioriteres højt på alle uddannelser på Aarhus Universitet. Den studerende skal have mere vejledning. Kontakten mellem de studerende og forskere og undervisere skal styrkes. På den måde kan vi, de studerende, selv være med til at hæve uddannelseskvaliteten på Aarhus Universitet.

Det står centralt i Studenterrådets vision for uddannelseskvaliteten på Aarhus Universitet, at enhver uddannelse skal være forskningsbaseret. Det betyder, at undervisningen skal tage udgangspunkt i og fokusere på nyeste forskningsresultater og -metoder. For at det kan lade sig gøre, må undervisning og forskning finde sammen i et fælles fagligt miljø, hvor studerende og undervisere har mulighed for at give hinanden værdifuldt med- og modspil.

Studenterrådets kampagne for uddannelseskvalitet på Aarhus Universitet kredser om tre konkrete forslag:

  • Studerende ved Aarhus Universitet skal have krav på skiftlig feedback på alle opgaver
  • Alle studiegrupper skal have tilknyttet en ’forsker-mentor’
  • De faglige miljøer skal tildeles ekstra midler til forbedring og udvikling af konstruktiv feedback-praksis på Aarhus Universitet

 

Du kan være med!

I anledning af kampagnen afholder Studenterrådet ved Aarhus Universitet en happening for at sætte fokus på vigtigheden af en god og konstruktiv feedback-praksis på Aarhus Universitet. Tilmeld dig på Facebook her!

Tag dine medstuderende under armen og mød op i Solgården ved bygning 1413, onsdag den 6. maj fra kl. 12.00 til 12.30

Vi giver en is og bestiller godt vejr.

#feedbackerikkeblotenkarakter