Arbejdsplan og beretning

Fællesrådet vedtager hvert år en arbejdsplan for det kommende års arbejde i Studenterrådet. Arbejdsplanen sikrer, at alle i Studenterrådet er enige om, i hvilken retning vi skal arbejde. Yderligere bliver der i arbejdsplanen prioriteret hvilke politiske sager, der skal være fokus på det næste år samt hvilke organisatoriske områder, der skal have højest prioritet.

Arbejdsplanen vedtages på det første ordinære Fællesrådsmøde, der altid bliver afholdt i forlængelse af det konstituerende Fællesrådsmøde. På det konstituerende møde godkendes forretningsudvalget beretning, der beskriver og reflekterer over, om og hvordan målene i arbejdsplanen fra året forinden er blevet opfyldt.

Arbejdsplaner

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006