Communication Council er Studenterrådet på Institut for Erhvervskommunikation og er en studenterpolitisk forening, der primært er indskrevet ved Institut for Erhvervskommunikation på Business and Social Sciences på Aarhus Universitet og ICM ved AU Herning.

Fagrådet består af formand, næstformand, kasserer samt ti fritvalgte studerende inden for førnævnte områder. Communication Council blev grundlagt i Februar 2012 og har det primære formål at koordinere studienævnsarbejdet (https://bcom.au.dk/da/organisation/naevnudvalg/) og herved sikre det faglige niveau for studerende på Institut for Erhvervskommunikation og ICM Herning.

Alle studenterrepræsentanter er frivillige, men belønningen i form af erfaringer, man som studenterrepræsentant, får med i rygsækken er uvurderlige. Ved at engagere sig, har man mulighed for at afprøve sine kommunikative eller ledelsesmæssige kompetencer, opleve hvad det vil sige at sidde om et langbord og “forhandle”, opbygge et netværk af studerende fra forskellige studieretninger, og sidst, men ikke mindst, have en reel indflydelse på sit studie.

Kontakt:

Aarhus Universitet
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 4
8000 Aarhus C.,
bygning 1483, lokale 543

comcouncil.au@gmail.com

studerende.au.dk/communicationcouncil/