De Studerendes Råd på DPU

De Studerendes Råd – DSR er den eneste studenterpolitiske repræsentation på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, og vores historie rækker tilbage til 1963, hvor Danmarks Lærerhøjskole åbnede på Emdrupborg. Fagrådets fornemmeste opgave er at varetage de studerendes interesser i forbindelse med både politiske, sociale og faglige forhold. DSR er todelt og tilstræber at have aktive medlemmer af forretningsudvalget (FU) både i Aarhus og København. Der er dog desværre ingen medlemmer af FU i Aarhus.


DSR har en pulje, alle studerende på DPU kan søge. Den bruges blandt andet af tutorer, samt til støtte til
eks. bankoaftener for labhold, afslutningsarrangementer for bachelorer og klubber på instituttet.
Kontoret i København ligger i A216. Der er ikke faste besøgstider, men døren er åben stort set dagligt. I Århus har vi ikke eget lokale, men benytter Artsrådets kontor (1484-130)


Nuværende medlemmer af forretningsudvalget

Line Heilberg – forperson – København
Rune Bak – næstforperson – København
Nathasja Rasmussen – kasserer – København
Jakob Stendal – menigt medlem – København
Anton Svendsen – menigt medlem – København
Ilber Kasami – menigt medlem – København
Nicklas Jensen – menigt medlem – København

Kontakt:
Mail: dsr.dpu@gmail.com

Instagram: dsrdpu

Facebook: https://www.facebook.com/DSRDPU

AU: https://dpu.au.dk/uddannelse/studieliv/destuderendesraad