I fagrådet på Antropologi arbejder vi for at sikre dine rettigheder som studerende samt styrke udviklingen af studiemiljøet, fagligt såvel som socialt. Vores formål er at repræsentere interesserne hos dig som studerende, hvilket vi gør ved at fungere som kommunikationsled mellem studerende, afdelingen på Antropologi og universitet via diverse råd, nævn og udvalg.

Fagrådet på Antropologi er en åben organisation, hvilket betyder, at alle er velkomne til at deltage i fagrådets møder, projekter og arrangementer. Møderne foregår ca. hver 3. uge i tidsrummet 16.30-18.30, hvor vi diskuterer aktuelle emner og problematikker på studiet og forsøger at finde løsninger via forskellige tiltag. Har du noget, du ønsker at tage op til debat, eller har du lyst til at blive aktiv medlem i fagrådet, er du altid velkommen til at møde op eller kontakte et af fagrådsmedlemmerne personligt – se liste nedenfor. Vi kan ligeledes kontaktes på First Class eller via vores facebookgruppe ’Fagrådet for Antropologi’, hvor yderligere mødeinfo, tid og sted ligeledes vil være at finde.

Har du noget på hjerte, håber vi, at du vil gøre os opmærksom på det, så vi sammen kan udvikle det faglige og sociale studiemiljø på Antropologi.

Kontakt:

Fagrådet på antropologi, Aarhus Universitet

Kontaktpersoner:

Til studerende og udvalg: Line Beck, tlf.:28 25 72 79

Til undervisere, studievejledning, sekretariat: Kristian Lindegaard Svendsen

Fagrådet kan derudover træffes på mail: antrofagraad@gmail.com eller via First Class eller Facebook.