Det Juridiske Fagråd ved Aarhus Universitet (Jurarådet) er et råd bestående af 11 mandater, der vælges for 1 år ad gangen af de jurastuderende på Aarhus Universitet, som alle har stemmeret. Alle jurastuderende er valgbare til rådet, men det er kutyme, at mandaterne vælges på baggrund af de fire juridiske studenterforeninger, der findes på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

Kontakt:

Aarhus Universitet

bygning 1328, lokale 232

Alternative Jurister : alternativejurister@gmail.com
Moderate Jurister: some@moderatejurister.dk