Mat/Fys StudenterRåd – MFSR

MFSR er en interesseorganisation, der er uafhængig af partipolitiske interesser. Vi mener nemlig ikke, at arbejdet for et bedre studiemiljø og studenterindflydelse på AU kan eller skal blandes sammen med partipolitik. Alle indvalgte er studerende og arbejdet er 100% frivilligt. Vi repræsenterer alle studerende ved Institut for Matematik, Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Datalogi og Institut for Kemi i relevante råd og nævn ved Fakultetet. Derudover er vi en del af Studenterrådet ved AU, der er fælles for alle studerende ved universitetet.

Kontakt:

Mail: mfsr.mfsr@maillist.au.dk

Hjemmeside: mfsr.au.dk