Odontologisk Forening (OF)

Vi er studenterforeningen ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ved Aarhus Universitet, herunder studerende, der læser til: tandlæge, klinikassistent, tandplejer og kliniske tandtekniker. OF er først og fremmest en studenterpolitisk forening, såvel som et serviceorgan for dig og dine medstuderende. Kort beskrevet har OF det formål og den ambition at gøre livet lettere for de studerende på IOOS – uanset om du læser til tandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker eller klinikassistent.

I det studenterpolitiske liv er OF repræsenteret i de styrende organer; studenterrådet, institutforum, akademisk råd og studienævnet.