Psykrådet

Hvad er Psykrådet?

De studerendes råd ved Psykologisk Institut er et forum af studerende på tværs af semestrene, der varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende gennem deltagelse i Psykrådsmøderne, hvad der er vigtigt at arbejde for lokalt på psykologi, men også mere generelt på Aarhus Universitet.

Hvad laver Psykrådet?

Psykrådsmøderne er forummet, hvor de studerende kan få information om studielivet på psykologi via repræsentanter fra studiets udvalg, komme i kontakt med Studienævnet, samt involvere sig, hvis de finder studenterpolitik interessant! Møderne er åbne for alle psykologistuderende, og alle fremmødte har tale- og stemmeret. Møderne er ikke bindende.

Psykrådet er således centralt for at forbinde de studerende med de højere instanser på instituttet, som f.eks. Studienævn, Akademisk Råd, da vi giver mulighed for at de studerende kan få deres ideer og tanker hørt. Vi varetager f.eks. de kvalitative evalueringer, det årlige AU-valg, månedlige møder, kontakt med Studenterrådet og meget mere.

Hvem er psykrådet?

Psykrådsbestyrelsen består af forpersonen samt op til 24 andre medlemmer, som sammen leder arbejdet og varetager Psykrådets interesser, problemstillinger og opgaver imellem psykrådsmøderne. Medlemmer vælges til det konstituerende møde i foråret.

Permanente kontaktoplysninger:

Bygning 1350

Lokale: 131-135

Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C

Mail: fr.pi.au@gmail.com

Facebook: Psykrådet ved AU

Instagram: psykraadet_ved_au

Kontaktoplysninger som ændrer sig:

Alba Sofie Holmgaard 

Forperson for Psykrådet, AU

Mobil: +45 60 18 71 22