Psykrådet

De studerendes råd ved Psykologisk Institut er et forum af studerende på tværs af semestrene, der varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende gennem deltagelse i Psykrådsmøderne, hvad der er vigtig at arbejde for.

Psykrådets møder

Møderne er åbne for alle psykologistuderende, og alle fremmødte har tale- og stemmeret. Møderne afholdes i reglen i mødelokalet, lokale 126, bygning 1322 (samme gang som FAPIA-kontoret), og dato samt dagsorden bliver sendt ud via Psykrådets mailingliste, offentliggjort på FAPIAs hjemmeside og meldt ud over Facebook. Deltagelse i møderne er ikke bindende.

Psykrådssekretæren, som vælges på FAPIAs årlige generalforsamling, er sammen med Psykrådets forretningsudvalg, Det Lille Psykråd, de eneste valgte medlemmer af rådet.
Psykrådssekretæren er ansvarlig for indkaldelse til og for referater af Psykrådsmøderne, for kontakt til relevante interne og eksterne organer og for annoncering af valg til styrende organer samt rettidig indstilling af kandidater.

Kontakt:

Simone Grønkjær Breer
Formand for Psykrådet, AU
Mobil: +45 28 12 40 65

fr.pi.au@gmail.com

Psykrådet