Religionsvidenskabeligt Fagråd er de studerende. Man vælges ikke ind i fagrådet, man møder bare op, og alle har både tale- og stemmeret ved møderne. Det er en unik mulighed for at dine meninger bliver hørt!

Vi kæmper for, at de studerende bliver hørt og får indflydelse – både på vores studie, ARTS og på universitetet generelt. I fagrådet diskuterer vi studiemiljø, sociale tiltag og faglige problemstillinger. Vi repræsenterer den brede studenterpopulation og fungerer som bindeled mellem vores fag og universitets øvrige fag, råd og nævn. Så ved at deltage i Fagrådet har du mulighed for at få et bedre indblik i universitetes strukture, arbejdsgange, og en forståelse for, at man er en del af noget større.

Indenfor Fagrådet er også forskellige udvalg, man kan vælge at engagere sig i, og der er løbende mindre opgaver, man kan påtage sig, hvis man brænder for sit fag og fagråd. Vil man bare lige se, hvad fagrådet er, så er man omvendt ikke tvunget til at møde op igen, tale eller melde sig. Det er helt op til den enkelte, hvor meget arbejde man vil lægge i det.

Udover det faglige er Fagrådet også et sted, hvor du kan møde studerende fra andre årgange og få en bid kage og en kop kaffe til møderne – og stemningen plejer at være hyggelig!

Alle er velkomne til at indsende punkter til dagsordenen og få taget et emne op, i det tilfælde skal man blot kontakte formanden. Referater og dagsordner forefindes på AULA-gruppen og Facebook-siden

Bliv medlem af Religionsvidenskabeligt Fagråds AULA-gruppe, Facebook-siden eller kontakt formanden eller næstformanden, hvis du har nogle spørgsmål.

Formand: Nathja Røsvik
Næstformand: Sally Sørensen