StatsRådet er de studerendes fagråd ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

At vi er de studerendes fagråd betyder, at vi er en interesseorganisation, der har som formål at sikre de bedst mulige forhold for de studerende ved IFSK.

StatsRådet holder møde hver anden uge, hvor forskellige studenterpolitiske emner diskuteres, og der tages beslutninger i aktuelle sager.

Men StatsRådet er ikke kun politik og lange møder. Vi har vores eget kontor på Foreningsgangen, hvor vi ofte mødes over en kop kaffe eller en kold øl, ligesom kontoret altid er åbent for andre studerende på IFSK, når dagene på læsesalen bliver lidt for lange.

StatsRådet har eksisteret siden starten af 1970’erne og består af 19 indvalgte medlemmer, som kommer fra forskellige studenterpolitiske lister. Valget finder sted hvert år i november sammen med valgene til studienævnet og universitetsbestyrelsen. Retningslinjerne for StatsRådets arbejde er fastlagt i Statsrådets statut.

På denne hjemmeside kan du finde et væld af oplysninger omkring StatsRådets medlemmer og arbejdsopgaver, samt om studenterpolitik, såvel på lokalt plan som på fakultets- og universitetsniveau.

StatsRådet er den lokale baggrundsgruppe for DJØF Studerende på Statskundskab, og fungerer dermed som det naturlige bindeled mellem dig og din fagforening DJØF.

Kontakt:

Institut for Statskundskab

Lokale 125 bygning 1350

statsraad@ps.au.dk

https://ps.au.dk/om-instituttet/foreninger/statsraadet/