Statsrådet

Statsrådet

StatsRådet er det lokale fagråd på institut for statskundskab, Aarhus Universitet.
Vi er en studenterpolitisk forening, der arbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og ideologiske interesser. Sagt på en anden måde, så er StatsRådet en forening, der arbejder for at gøre studietiden så god som muligt for de studerende på IFSK – ligesom en interesseorganisation ville gøre det.
StatsRådet holder regelmæssigt møder, hvor vi diskuterer diverse studierelevante problemstillinger, herunder eksamensformer, pensumlister, læsepladser mv.
Men StatsRådet er ikke kun lange møder om studielivet på IFSK. Foruden ovenstående er vi en social forening, der ofte afholder interne sociale arrangementer og mødes over en kold øl eller kop kaffe på vores kontor, der ligger på foreningsgangen. Lejlighedsvist arrangerer vi også faglige og sociale arrangementer, hvor du som studerende kan blive klogere og få en pause fra læsningen.
StatsRådet har eksisteret siden starten af 1970’erne. Bestyrelsen består af 19 studerende, der vælges på vores årlige generalforsamling. Herudover har vi et antal suppleanter, der træder til, såfremt StatsRådet ikke er beslutningdygtigt. Suppleanterne er således de facto medlemmer på lige fod med de 19 bestyrelsesmedlemmer. Det er blandt StatsRådets medlemmer vores kandidater til studienævnet og akademisk råd findes.
Kontakt
Kontor: Lokale 125, bygning 1350.