Studenterrådet har vedtaget en række holdninger til forskellige sager, nogle af disse holdninger er beskrevet i politikpapirerne nedenfor:

  • Vi vil i studenterrådet gerne have at alle studerende har nemt ved at komme til og fra universitet, også på de skæve tidspunkter når man har læst hele natten på læsesalen, derfor har vi vedtaget et politikpapir om God og billig kollektiv transport til studerende.
  • Aarhus universitet udvikler sig hele tiden, Derfor har vi i studenterrådet også en holdning til hvordan vores universitet udvikler sig, og vi har også en vision for Fremtidens Aarhus Universitet
  • Hvordan vi har det som studerende når  vi er opholder os på studiet betyder også en hel masse, derfor har vi selvfølgelig vedtaget en holdning til hvordan studiemiljøet på AU bør være, læs den i vores Studiemiljøpapir