Har du brug for  pressebilleder, så kontakt  Kommunikationschefen på  kommunikation@sr.au.dk