Har du et godt initiativ, som du mangler penge til at føre ud i livet? Så kan du søge hos Studenterfonden af 1963.

Studenterfonden af 1963 administreres af de studerende og giver økonomisk støtte til studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på Aarhus Universitet. I særlige tilfælde ydes også støtte til aktiviteter, der også omfatter andre uddannelsessøgende end studerende ved Aarhus Universitet.
Hvem kan søge?

Studenterfonden af 1963 kan søges af alle. Fondene støtter en bred vifte af initiativer blandt andet sociale arrangementer, tilskud til foredrag og studieture. Stort set alle typer arrangementer kan få støtte, men ansøgninger, der kommer mange studerende til gode, imødekommes oftere end ansøgninger, der kun kommer få studerende til gode.

Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner eller til foreningers generelle driftsudgifter.
Der kan søges både til planlagte og allerede afholdte aktiviteter.

Studenterfonden af 1963 yder økonomisk støtte til faglige, sociale og kulturelle aktiviteter blandt de studerende ved Aarhus Universitet.
Studenterfonden uddeler cirka 18.500 kroner én gang årligt.
Ansøgninger skal indeholde:

  • Fyldestgørende projektbeskrivelse
  • Regnskab eller budget for de pågældende aktiviteter
  • Der skal oplyses om søgt eller bevilget støtte fra anden side
  • Foreninger og lignende skal indsende oplysninger om foreningens økonomi

Ansøgningsskema

Ansøgningen skal være sendt senest den 20. november 2023 til:

Studenterfonden af 1963
Universitetsledelsens Stab
Aarhus Universitet
Ndr. Ringgade 1
8000 Aarhus C
legal@au.dk