Hvorfor beder I om adresse og CPR-nummer for tilmelding af kurser?

Studenterrådets kursusvirksomhed får tilskud til de omkostninger der afholdes ifm. kurser under Folkeoplysningsloven. For at kunne deltage i undervisning m.v. efter Folkeoplysningsloven kræves det, at deltageren er bosat her i landet og er tilmeldt folkeregisteret i en dansk kommune (dansk CPR -nr.).