Nej tak til global dimensionering (1)

“STUDENTERRÅDET SIGER NEJ TAK TIL GEOGRAFISK DIMENSIONERING!

 

Vi siger nej tak til at flytte og lukke flere uddannelser på Aarhus Universitet! Det er det, vi kalder geografisk dimensionering.

Der er to ting, vi er særligt kritiske overfor.

Det første går på planerne om gradvist at flytte 10% universitetsuddanelserne væk fra de fire store universitetsbyer. 

Vi tror, at det vil øge karakterpresset i gymnasierne, når optaget i byerne bliver begrænset. Det ønsker vi ikke for de kommende studerende. Vi har også den holdning, at man skal læse og bo, hvor man vil. Ingen studerende skal tvinges ud af byerne, hvis det er her, man drømmer om at læse sit studie.

Det andet er finansieringen.

Vi er kritiske overfor, at pengene skal tages ved at lukke studier for internationale studerende. Der er en stor del af dem, som i forvejen studerer i Herning, hvilket for os ikke hænger sammen med, at man gerne vil rykke uddannelsespladser dertil. Derudover er markedsføringsbidraget ikke en reel post. Vi er bange for, at hvis man skærer her, vil det betyde at færre studerende bliver vejledt til at træffe de rigtige studievalg ?

Vi har ikke noget imod et udvidet udbud af uddannelser.

Men det er vigtigt for os at sige, at ønsket om et studie i nye byer, skal komme nedefra og være økonomisk bæredygtigt!”