Gennem vores plakater, sætter vi fokus på det fælles ansvar, vi har for at skabe et godt og trygt studiemiljø.

Som ny studerende på vores universitet, kan man føle et stort pres for at finde sin plads i en ny gruppe i nye omgivelser. Det kan derfor hænde, at vores fokus falder på os selv. Vores energi bliver brugt på spørgsmål som: ”Ser vi godt ud?”, ”siger vi noget sjovt?”, ”kan de andre lide os?”. Man kan derfor hurtigt glemme, at vi alle er i samme båd.

I stedet for at vende fokus indad, vil vi opfordre alle studerende på Aarhus Universitet til at gøre det modsatte. Vi skal spørge os selv, hvordan vi sammen skaber nogle gode studieår!