Studenterrådets trivselspulje

 

Retningslinjer for trivselspuljen 2021

Har du/I fået en god idé til noget, der kan gavne trivslen for de studerende på dit/jeres studie eller på Aarhus Universitet generelt? Så kan du/I ansøge om tilskud fra Studenterrådets trivselspulje.

Trivselspuljen har til formål at yde økonomisk støtte og tilskud til tiltag, der på den ene eller anden måde fremmer trivslen hos studerende på Aarhus Universitet – også på længere sigt. Trivsel kan være mange ting, men for os handler det i bund og grund om, at man som studerende på Aarhus Universitet skal have det så godt som overhovedet muligt. Har du/I en idé – stor som lille –, så opfordrer vi dig/jer til at sende en ansøgning, så vi sammen kan gøre det endnu bedre at være studerende på Aarhus Universitet.

Ud over den økonomiske støtte, står Studenterrådet ved Aarhus Universitet klar til at hjælpe dig/jer så vidt muligt med realiseringen af jeres trivselsfremmende tiltag. Kontakt gerne trivselsansvarlige på trivsel@sr.au.dk

 

Hvem kan søge?

 • Studerende ved Aarhus Universitet
 • Studenterdrevne projekter og foreninger
 • Fag- og fakultetsråd

 

Trivselspuljen støtter:  

 • Tiltag med en vedblivende trivselsfremmende virkning for studerende på Aarhus Universitet.
 • Arrangementer, aktiviteter og kampagner såvel som fysiske ting, der menes at have en trivselsfremmende virkning.
 • Opstart af nye foreninger med et trivselsfremmende formål

 

Aktivitetspuljen støtter ikke:

 • Enkeltstående arrangementer, der kun er trivselsfremmende en enkelt dag eller i en kort periode.

 

Hvor meget kan man søge? 

 • Op til 20.000 kroner

 

Forudsætninger for at søge støtte:

Alle ansøgninger skal indeholde en redegørelse for, hvorfor/hvordan det, der søges om støtte til, vil fremme trivslen hos studerende på Aarhus Universitet. Derudover gælder følgende:

Ansøgninger til trivselsfremmende aktiviteter, arrangementer eller kampagner skal indeholde følgende: 

 • Navn, studie, mail og telefonnummer på kontaktpersonen
 • Grundlæggende oplysninger om ansøgeren samt ansøgerens bankoplysninger
 • Projektbeskrivelse, herunder forventet deltagerantal
 • Samlet budget for aktiviteten/arrangementet, samt hvad eventuel støtte konkret skal bruges til
 • Tidsplan for aktiviteten/arrangementet
 • Såfremt pengene ønskes udbetalt inden arrangementets afholdelse, bedes det også noteres i ansøgningen.

Efter arrangementets afholdelse skal følgende fremsendes:

 • Bilag/kvittering på udgifter for den afholdte aktivitet / arrangement
 • En kort beretning om afviklingen af arrangementet samt reelt deltagerantal.

 

Ansøgninger om støtte til opstart af nye af foreninger skal indeholde følgende:

 • Årsregnskab og årsberetning 1 år frem efter modtaget støtte

 

Svar på ansøgninger:

 • Ansøgninger behandles løbende

 

Ansøgning mærket ’’trivselspuljen’’ skal sendes til: 

kontor@sr.au.dk

Hver ansøgning vurderes individuelt af trivselsudvalget. Trivselspuljen har et fast beløb og udløber ved udgangen af 2021, hvorfor der ikke senere kan gives støtte til tilbagevendende aktiviteter.