Ændret opstilling

Studenterrådet gør klar til Universitetsvalg

I november skal der stemmes til universitetsvalget. I år har studenterrådet gjort det endnu nemmere at finde ud af, hvem du skal stemme på.

Den 13. til den 16. november skal du tage stilling til, hvem du ønsker skal repræsentere dig, når der skal træffes beslutninger på Aarhus Universitet. I år har Studenterrådet valgt at ændre lidt på den måde, de stiller op på, forklarer Carina Nielsen, der er valgansvarlig i Studenterrådet.

”På Fællesrådsmødet i maj fravalgte vi at opstille i valgforbund, som vi tidligere har gjort, for i stedet at skabe større klarhed over hvem, der er vores spidskandidater til universitetsbestyrelsen. Derfor er alle sejl sat ind for at føre valgkamp for de to spidskandidater Line Dam Westengaard og Sune Koch Rønnow.”

Ændringen af valgproceduren har dog ikke ændret på Studenterrådets grundlæggende opbygning. Studenterrådet er fortsat forankret i dit lokale fagråd, som de støtter stærkt op om. Studenterrådet er en paraplyorganisation, der udgøres af de fleste studiers fagråd.

Tid til forandring
Det er ikke for sjov, at Studenterrådet har valg at ændre den måde de stiller op på. Carina Nielsen fortæller, at det var nødvendigt, fordi den gamle model gav flere problemer.

”Den gamle model skabte store valgforbund, som virkede kompliceret for de studerende. Derudover kunne opstillingsformen med mange lister også blive sårbar på grund af den valgtekniske udregningsmetode. Dette blev åbenlyst i forbindelse med valget i 2016, hvor Artsrådets støtteliste utilsigtet sprang forbundet.”

Fakta
Til Universitetsvalget er der udover valget til Universitetsbestyrelsen også valg af repræsentanter til Akademisk Råd og Studienævn.

Husk at stemme. Hver stemme er vigtig, og det er der, du kan få indflydelse på dit studie og på  universitetet.

Du kan følge Line og Sunes valgkamp på facebook.