Vore kontaktoplysninger

Kommunikation og presse

Julie Krogh
Kommunikationschef
Telefon:   53 56 01 48
Mail: kommunikation@sr.au.dk

Forretningsudvalget

Studenterrådets Forretningsudvalg består pt af 7 studenterpolitikere, som varetager Studenterrådets daglige ledelse og politiske arbejde.

Forretningsudvalgets medlemmer er studerende fra forskellige studier, som vælges af Studenterrådets Fællesråd på det konstituerende møde, der finder sted hvert år i december.

Herunder kan du finde navne og kontaktoplysninger på Studenterrådets forperson, næstforperson og de øvrige medlemmer af forretningsudvalgets medlemmer:

Oliver Mølgaard Gertsen

Forperson

Studerer Spansk Sprog, Litteratur og Kultur

Tlf. 24 21 39 60

For presse: 53 56 01 48

oliver@sr.au.dk

Jes Enok Steinmüller

Næstforperson

Studerer Fysik

Tlf. 22 92 91 33

For presse: 53 56 01 48

jes@sr.au.dk

Stine Munkholm Jespersen

Medlem af forretningsudvalget

Studerer Agrobiologi – Husdyrsundhed og Velfærd

Tlf. 29 28 68 33

stine@sr.au.dk

Ditte Tibert Stoltze

Medlem af forretningsudvalget

Studerer Geoscience

Tlf. 

dittestoltze@sr.au.dk

Frederik Jessen

Medlem af forretningsudvalget

Studerer Internationale Studier

Tlf. 

frederik@sr.au.dk

Marie Heuckendorff Hansen

Medlem af forretningsudvalget

Studerer Medicin

Tlf. 

heuckendorff@sr.au.dk

Frederikke Bruntt

Medlem af forretningsudvalget

Studerer Statskundskab

Tlf.

frederikke@sr.au.dk

Sekretariatet

Sekretariatet er den del af Studenterrådet, hvor der er ansat medarbejdere til at tage sig af det administrative arbejde. Du er velkommen til at kontakte en af de ansatte eller at møde op i Sekretariatets åbningstid, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger og ansvarsområder for de ansatte i Sekretariatet:

Nikolaj
Sekretariatsleder

Studerer politik og økonomi

Ansvarsområder: Økonomi, adminstration, personaleforhold

Telefon: 41 15 91 37

Mail: generalen@sr.au.dk

Ann
Sekretær og bogholder

Ansvarsområder: Økonomi og daglig kontakt

Telefon: 87 15 38 64

Mail: kontor@sr.au.dk 

Julie
Kommunikationschef

Studerer International Virksomhedskommunikation i Engelsk

Ansvarsområder: Kommunikation og presse

Telefon:  53 56 01 48

Mail: kommunikation@sr.au.dk

Holger
Grafiker

Studerer informationsvidenskab

Ansvarsområder: Grafik, hjemmeside og design

Telefon: 27 79 16 17

Mail: grafik@sr.au.dk

Rebecka
Salgsansvarlig/projektleder

Studerer

Ansvarsområder: Studiemessen og annoncering

Telefon: 42 17 72 02

Mail: salg@sr.au.dk

Sofie
Projektleder Danmarks Største Fredags- og Idrætsdag (DSFI)
Sofies valg

Studerer 

Ansvarsområder: Planlægning og koordinering

Telefon: 42 15 11 86

Mail: event@sr.au.dk

Sina
Projektkoordinator

Studerer

Ansvarsområder: AU Run

Telefon: 

Mail: projekt@sr.au.dk

Studenterrådet i bestyrelsen på AU

Thea Bonnemann

Bestyrelsesmedlem 2023-2024

læser geoscience

thea@sr.au.dk

Sofie Hillgaard Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2023-2024

læser medicin

hillgaard@sr.au.dk

Universitetsbestyrelsen udgør ét ud af 3 organer på AU, hvor studerende er repræsenteret. De andre to er studienævnene og de akademiske råd. Mens studienævnene varetager de enkelte uddannelsers interesser, såsom pensum, undervisning og eksamener, varetager de Akademiske Råd en vejledende rolle for dekanerne på de forskellige fakulteter – her diskuteres mere overordnet fakulteternes planer for uddannelse og forskning.

Bestyrelsen er AU’s øverste myndighed, og varetager de store, langsigtede planer for AU’s virke som uddannelsesinstitution. Det kan være alt fra klimahandleplaner og AU’s overordnede økonomi, til byggeplaner af nye campusser og oprettelse af nye fakulteter.

I bestyrelsen sidder i alt 11 medlemmer. 5 af bestyrelsens medlemmer kommer fra AU, hvoraf 2 medlemmer er studerende, og 3 er ansatte. De resterende 6 medlemmer er eksterne medlemmer. Det vil sige at de ikke er tilknyttet AU, men at de kommer fra erhvervslivet, den offentlige sektor eller andet. De eksterne medlemmer er ofte ansat efter det formål, at bestyrelsen får en bred vifte af kompetencer.

Det er de studerendes opgave i bestyrelsen, at varetage studerendes interesse i de konkrete sager som behandles på møderne, og de studerende skal ligeledes anfægte problemstillinger på bestyrelsesmøder, som har relevans for studerende. 

De to nuværende studerende bestyrelsesmedlemmer,  Thea og Sofie er valgt fra Studenterrådet, og repræsenterer derigennem den brede studentermasse. Gennem Studenterrådet har de adgang til at tale med de studerende helt lokalt på de forskellige studier, for at høre hvilke holdninger skal bringes ind i universitetsbestyrelsen.