Fællesrådet

Fællesrådet fungerer som Studenterrådets øverste organ. Det består af studerende fra fagrådene på de enkelte studier. Hvert fagråd får tildelt et antal mandater iht. hvor mange studerende de skal repræsentere.  Cirka 7 gange om året mødes Fællesrådet og diskuterer forskellige emner, der vedrører livet som studerende. På fællesrådsmøderne bliver Studenterrådets politik og nye tiltag også vedtaget. Det kan for eksempel være omkring SU, de studerendes boligforhold eller undervisnings- og eksamensformer.

Fællesrådet vælger samtidig Studenterrådets repræsentanter til de forskellige udvalg på universitetsniveau.