Artsrådet

Hele Fakultetet Arts inkluderer institutterne
Institut for Kultur og Samfund (IKS)
Institut for Kultur og Kommunikation (IKK)
Danmarks Institut Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Artsrådet er det samlede Studenterråd for de ca. 17 fagråd og -udvalg, der er aktive på Arts.

Vi repræsenterer vores medstuderende på ARTS overfor diverse vejledningsorganer og dekanatet på fakultetet samt i Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Derudover faciliterer vi også dialog og diskussion fagrådene imellem og med de nødvendige koordinatorer.

Vi diskuterer særligt undervisningspolitik, studiemiljø og trivsel, blandt mange andre ting. Som enkel studerende og som Fagråd på Arts kan man bruge Artsrådet til at få sin stemme hørt på fakultetsplan og til at tale med sine medstuderende om stort og småt, der rører sig i hverdagen som studerende.

Kontakt

Lokale: 1484-130

Mail: artsraadet@gmail.com

Hjemmeside: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/artsraadet/

Facebook: https://www.facebook.com/Artsraadet

Instagram: @artsraadet, https://www.instagram.com/artsraadet/