Hele Fakultetet Arts, inkluderer institutterne:
Institut for Kultur og Samfund (IKS)
Institut for Kultur og Kommunikation (IKK)
Danmarks Institut Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Artsrådet er det samlende Studenterråd for de 20+ fagråd på Arts.

Vi repræsenterer vores medstuderende overfor fakultet og i Studenterrådet. Derudover faciliterer vi også dialog og diskussion mellem fagrådene.

Vi diskuterer undervisningspolitik, fakultetsøkonomi og trivsel, blandt mange andre ting. Som studerende og Fagråd på Arts kan man bruge Artsrådet til at få sin stemme hørt på fakultetsplan og til at tale med sine medstuderende om stort og småt der rører sig i hverdagen som studerende.

Kontakt:  Artsrådslokalet er i bygning 1484 lokale 130

Telefon: ingen

Mail 1: artsraadet@gmail.com – ændrer sig snart

Mail 2: svc_ar_raadet@uni.au.dk – bliver den nye

Hjemmeside: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/artsraadet/