4. marts 2014

Artsrådet

Artsrådet er Arts Studenterråd. Her forsøger vi at løse studenterpolitiske problemmer, møde faglige-, studiemiljømæssige- og sociale udfordringer og sikre studerendes rettigheder og generelle levned på hovedområde Arts ved Aarhus Universitet.

Vi arbejder med problemstillinger, som relaterer sig til Arts hovedområde på Aarhus Universitet, både før, under og efter studiet. Hvis du har spørgsmål til vores arbejde, forslag til nye fokusområder eller lignende, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt:

Artsrådet, Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 2
Bygn. 1484, lokale 130