Biologisk Fagudvalg (BFU)

Biologisk Fagudvalg, i daglig tale BFU, er en institution, man som biologistuderende ikke kan undgå at komme i kontakt med. Det er BFU, der er de studerendes talerør, når vi vil sætte vores præg på ting som f.eks. studiereformer, kursusbeskrivelser, mv.

Alle de forskellige foreninger, der findes på Biologi, har tilknytning til BFU. Det drejer sig f.eks. om Den Sorte Klat, der står for kaffeordningen i Biologiens Hus, Biogas, der afholder 4 store fester hvert år, Kulten, der arrangerer ture ud i felten, GD Bio-bold, der er studiets fodboldklub, og mange flere. Det skal dog nævnes, at det typisk kun er økonomisk støtte fra BFU’s rådsbidragsfond, de forskellige foreninger har brug for, det er f.eks. ikke BFU’s opgave at bestemme, hvilket tema den næste Biogas-fest måtte have, eller hvor Kulten’s næste tur skal gå hen!

Som sådan er BFU ikke et selvstændigt, studenterpolitisk organ. Man bliver ikke valgt ind i BFU – alle biologistuderende er med i BFU, og alle har ret til at udtale sig på møderne.

I efteråret, et stykke tid efter de nye studerende er startet, holdes der et introduktionsmøde i BFU, så alle nysgerrige og interesserede kan finde ud af, hvordan det hele foregår. Kig forbi, der er plads til alle!

Kontakt:

biologiskfu@gmail.com