5. marts 2014

Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus (RIA)

Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA, udgør de studerendes mulighed for i fællesskab at få indflydelse på deres uddannelse og studiemiljø. RIA varetager de ingeniørstuderendes interesser både studiepolitisk i bestyrelsen og det politiske underudvalg samt fagligt og socialt gennem arrangementer og ved tilstedeværelse på studiestederne.

RIA tager sit ansvar som fagråd alvorligt for at sikre gode forhold for de studerende på ingeniørstudierne. Bestyrelsen for RIA er demokratisk valgt på den årlige generalforsamling til at repræsentere de studerende og arbejde for de studerendes interesser. Der holdes bestyrelsesmøde hver anden uge. Møderne er åbne for alle, og enhver der måtte have lyst er velkommen til at deltage. Ethvert input og engagement er værdifuldt for at kunne repræsentere de medstuderende bedst muligt.

For at være tæt på de studerende har RIA kontorer på Ingeniørhøjskolen ved både Katrinebjerg og på Navitas. De holdes åbent af frivillige, som er klar til at hjælpe både ved at svare på spørgsmål, viderebringe input og ved billetsalg i forbindelse med forskellige arrangementer for de studerende.

Hvis du ønsker at få indflydelse på dit studiemiljø og gøre en forskel for dine medstuderende, så tag kontakt RIA enten på dit lokale kontor eller via mail. Du har også mulighed for at læse mere og se åbningstider for de lokale riakontorer på hjemmesiden.

Kontakt:

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Inge Lehmanns Gade 10, lok. 04.053  8000 Aarhus C

og Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N, lok. 117E