Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus (RIA)

RIA arbejder med og for ingeniørstuderende på Aarhus Universitet. Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus (RIA) arbejder for de studerendes rettigheder og vilkår. RIA er repræsenteret som fagråd ved Studenterrådet ved Aarhus Universitet og har dermed direkte indflydelse på det studenterpolitiske på universitets- og landsplan. Herudover baner RIA vej for sammenhold og bekendtskaber på tværs af forskellige studieretninger og campuser. Det sker igennem sociale aktiviteter organiseret direkte af RIA, eller af RIAs underudvalg. Underudvalgene indbefatter blandt andre  FestUdvalgeT (FUT), Ingeniørrevyen, fodboldhold, osv.

Foreningen er for alle, store som små. Mangler dit studie noget, om det er af social-, politisk- eller en helt anden karakter så står RIA klar til at hjælpe.

Foreningen er bygget op med en bestyrelse som vælges 1 gang årligt, består af formand, næstformand, kasser, 6 menige medlemmer samt 3 suppleanter.

Derudover findes en række underudvalg (se nedenstående), hvor de fleste har egne bestyrelser (hvis de har penge aktivitet), mens enkelte små klubber/udvalg drives af RIAs bestyrelse.

Udvalg: 

Torpedo AT

FestUdvalgeT (FUT)

Droneklub

Ingeniørrevyen

Kodeklub

Discgolf Klub

Medlemmer: 

Alle ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet er almene medlemmer af RIA, herudover tilbyder RIA to former for betalende medlemskaber: Et for udvekslingsstuderende og et for blivende studerende.

RIA forsøger endvidere at holde samling mellem alle studenterorganisationer på de nævnte områder ved at styre Formandslauget.

Kontakt:

Navitas (Lokale 04.053)

Katrinebjerg (Lokale E117)

Hangøvej (hjørne i kantinen)

Mail: ria@riaarhus.dk

Facebook-side: https://www.facebook.com/RIAarhus/about/?ref=page_internal