Medicinerrådet

Medicinerrådet – i daglig tale MR – er de medicinstuderendes studenterpolitiske organisation. MR’s formål er at varetage de medicinstuderendes interesser. Vores synspunkter og idéer har gennem en fælles organisation bedre mulighed for at blive hørt ogført ud i livet.

MR repræsenterer de studerende i universitetets styrende organer (studienævn, Akademisk Råd, institutforum mm.) og er medlem af Studenterrådet, sammenslutningen af alle fagråd på universitetet. I de styrende organer er det en styrke, at vi fremstår enige og repræsenterer en bred studenterholdning.

MR-arbejdet er frivilligt. Har du mod på at lægge et stykke arbejde i at gøre de studerendes forhold bedre (alt fra nye kaffemaskiner til ændret studieordning), er du velkommen i MR.

MR består af op til 30 medicinstuderende, der holder møde hver måned i semestermånederne – du er velkommen!

Møder afholdes som udgangspunkt i Loungen i Medicinerhuset (bygning 1161).

Kontakt:

Medicinerrådet
Århus Universitet
Niels Jensens Vej 2, 1. sal. (Bygn. 1190).
8000 Århus C

Mail: Mrkontor.studadm@au.dk