5. marts 2014

MoGenS

MoGenS er dit studenterråd hvis du studerer Molekylær Medicin eller Molekylærbiologi.

Vi varetager de studerendes interesser gennem forskellige råd og fora. Vi afholder også arrangementer som fx studieture og lign.

Har du nogle problemer som du tror vi kan hjælpe med eller vil du bare høre mere om studenterrådet så kontakt os bare.

Kontakt:

mailto:srm.mb.au@gmail.com