SJUS

Sammenslutningen af Jordbrugsvidenskabsstuderende under Science and Technology

Sammenslutningen af Jordbrugsvidenskabsstuderende under Science and Technology. “S.J.U.S.” er studenterforeningen ved Agrobiologi, som har til formål at varetage de studerendes interesser.

S.J.U.S kan kontaktes på email til “bestyrelsen.sjus@gmail.com”, hvis man har noget der skal videreformidles til hele studiet eller har en god idé til et arrangement el.lign.