Hvad er Studenterrådet?

Studenterrådet er kort fortalt en politisk aktør, der fungerer som de studerendes talerør, både internt på Aarhus Universitet og i den generelle offentlige debat.

Studenterrådet er repræsenteret på alle universitetets niveauer, hvilket vil sige at Studenterrådet både er repræsenteret i de forskellige fagråd og studienævn, men også i Akademisk Råd, universitetsbestyrelsen og Danske Studerendes Fællesråd.

Studenterrådet tilbyder en lang række services, blandt andet Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdagstudiemesse, kurserretshjælp og en studenterhåndbog. Alt sammen for at gøre livet som studerende nemmere og sjovere.