Om os

Hvad er Studenterrådet?

Studenterrådet er kort fortalt en politisk aktør, der fungerer som de studerendes talerør, både internt på Aarhus Universitet og i den generelle offentlige debat.

Studenterrådet er repræsenteret på alle universitetets niveauer, hvilket vil sige at Studenterrådet både er repræsenteret i de forskellige fagråd og studienævn, men også i Akademisk Råd, universitetsbestyrelsen og Danske Studerendes Fællesråd.