Mandatfordeling

Pladser I Fællesrådet

Individuelle medlemmer af Fællesrådet har stemme- og taleret under møderne. Hvert fakultets Studenterråd eller Fagråd får et bestemt antal pladser som beregnes årligt på grundlag af mængden af aktive studerende på hvert studie, hvorved det lokale Studenterråd eller Fagråd repræsentere deres lokale studerende. Pladserne er ikke personspecifikke og kan gives til ethvert medlem af fakultetets studenterråd forud for hvert generalforsamlingsmøde.Område

Fagråd

Studentertal

Mandater

Valgområde A

Arts

Valgkreds

All udd. Arts

VK1 Artsrådet

9.651

10

Valgområde B

BSS

Valgkreds

Bachelor og kandidatstuderende ved institut for Økonomi, Økonomi

VK1 Oeconrådet 

837

1

Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Statskundskab

VK2 Statsrådet 

1.429

2

Bachelor og kandidatstuderende ved Psykologisk Institut

VK3 Psykrådet 

1.197

2

Ba.jur, cand.jur

VK4 Jurrådet 

1.932

2

Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Økonomi, Erhvervsøkonomi samt Ha.jur studeredne

VK5 Academic Business Council 

5.266

6

Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Erhverskommunikation

VK6 Communication Council 

433

1

Valgområde C

Health

Valgkreds

Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Biomedicin, Retsmedicin og Klinisk Medicin

VK1 Medicinerrådet

2.917

3

Institut for Tandpleje og Institut for Oral Sundhed

VK1 Odontologisk Forening 

629

1

Valgområde D

Science

Valgkreds

Bachelor og kandidatstuderende ved Kemisk og Datalogisk Institut samt Institut for Matematik og Institut for Fysik

VK1 Sigma

2.021

3

Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Bioscience

VK2 BFU

507

1

Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Molekylærbiologi og genetik

VK3 MoGenS

512

1

Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Geoscience,

VK4 IGOR

124

1

Valgområde E

Technical Seience

Valgkreds

Bachelor- og kandidatstuderende på Institut for Ingeniør

VK1 RIA

3.835

4

Bachelor- og kandidatstuderende på Institut for Agroøkologi og kandidatstuderende på Institut for Fødevarer

VK2 SJUS

228

1