Område Fagråd Studentertal Mandater
Valgområde A
Arts
Valgkreds
Alle udd. Arts VK 1 Artsrådet 13.168 13
Valgområde B
BSS
Valgkredse Bachelor og kandidatstuderende ved institut for Økonomi, Økonomi VK1 Oeconrådet 1.165 2
Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Statskundskab VK2 Statsrådet 1.328 2
Bachelor og kandidatstuderende ved Psykologisk Institut VK3 Psykrådet 1.408 2
Ba.jur, cand.jur VK4 Jurrådet 2.247 3
Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Økonomi, Erhvervsøkonomi samt Ha.jur studeredne VK5 Academic Business Council 4.804 5
Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Erhverskommunikation VK6 Communication Council 2.325 3
Valgområde C
Health
Valgkreds
Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Biomedicin, Retsmedicin og Klinisk Medicin VK1 Medicinerrådet 2.639 3
Valgområde D
Sci-tech
Valgkredse
Bachelor og kandidatstuderende ved Kemisk og Datalogisk Institut samt Institut for Matematik og Institut for Fysik VK1 MFSR 2.365 3
Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Bioscience VK2 BFU 588 1
Bachelor og kandidatstuderende ved den tidligere Ingeniør højskole Aarhus VK3 DSR på IHA 2454 3
Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Molekylærbiologi og genetik VK4 MoGenS 533 1
Bachelor og kandidatstuderende ved Institut for Geoscience, VK5 IGOR 162 1