Dirigentinstitutionen

Dirigenterne står for at sikre den demokratiske proces og overholdelsen af code of conduct i Studenterrådet og alle dens organer. De har derfor vedtægtssikret adgang til alle møder, lukkede punkter og processer i alle udvalg og organer under Studenterrådet. Dirigentinstitutionen har til opgave at fortolke, varetage og sikre vedtægterne og deres overholdelse; retten til at tolke på vedtægterne ligger alene og ubestridt hos Dirigentinstitutionen i kraft af vedtægterne. 

De faciliterer Fællesrådsmøderne gennem udsendelsen af dagsordenen og bilag samt ved planlægningen og afholdelsen af møderne. Dirigentinstitutionen behandler ydermere optagelses- og ekslusionsprocessen af fagråd i Fællesrådet.

Dirigentinstitutionen består af op til 3 ulønnede studerende valgt som udgangspunkt ved det konstituerende fællesrådsmøde i december af fællesrådet:

Chefdirigent

Bálint Márk Sosovicska

Studerer Klassisk Filologi

Tlf. 27 84 51 33

balint@sr.au.dk

1. dirigent

Nicolaj Sørensen

Studerer Klassisk Filologi

Tlf. 23 93 70 91

dirigent@sr.au.dk

2. dirigent

Kristina Præstgaard

Studerer Agrobiologi

Tlf. 23 48 45 54

dirigent@sr.au.dk