Fagråd

Hvert fagområde på Aarhus Universitet har sit eget fagråd, der arbejder for at sikre de studerendes rettigheder samt præge udviklingen og studiemiljøet på de enkelte studier.

Fagrådene beskæftiger sig for eksempel med studieordninger, eksamensformer og faglige arrangementer. Samtidig fungerer fagrådene også som baggrundsgruppe for de studerende, der sidder i studienævnene på deres institut, og de akademiske råd på hovedområderne. Hvert fagråd har alt efter hvor mange studerende de skal repræsentere også fået tildelt mandater i Fællesrådet.

Biologisk Fagudvalg (BFU)

De Studerendes Råd på DPU

Medicinerrådet

Oeconrådet